Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
August 28, 2013
Image Size
1.1 MB
Resolution
722×1186
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
3,515 (5 today)
Favourites
123 (who?)
Comments
45
Downloads
55
×
5 Pack PSD And 1 Pack Gift for by ChangMine99er 5 Pack PSD And 1 Pack Gift for by ChangMine99er
Link HD :
1 . i7.minus.com/ibifzzLQI2N7Rp.jp…
2 . i.minus.com/iSbRh0r8t5AM1.gif { Only For JeniFer } [ Gif]
3 . i3.minus.com/ibtINHcLJrosEb.jp…
4 . i6.minus.com/i3Ac1hpcTtDvq.jpg
5 . i.minus.com/ibbkJUdAgTTE9I.gif [ Gif ]

Cái thứ 2 vs cái thứ 5 là aRT có gif ^^ Hé hé .... Thành quả đầu tiên trong việc chèn Gif vào Art :"X
Mọi người chém zùm tớ nhé
Add a Comment:
 
:iconlhying1997:
LHYing1997 Featured By Owner Jul 19, 2014
Tớ xin PSD thứ 4 có được không?
Reply
:iconlovesuju1301:
lovesuju1301 Featured By Owner Jun 30, 2014
mk xin psd 4 zs 5 đk k
Reply
:iconaka-cumeo:
Aka-cumeo Featured By Owner Jun 28, 2014
Xin PSD thứ 4+5 đc k :">
Reply
:iconfuuko2001:
fuuko2001 Featured By Owner Apr 9, 2014
xin 1 bộ res bộ nèo cx dc xinh quá cậu ăn j mà des đẹp dữ
Reply
:iconsurikawaii:
SuriKawaii Featured By Owner Jan 30, 2014
<font><font>fav + cmt = symbolic link load Down?</font></font>
Reply
:iconannalyli:
AnnaLyli Featured By Owner Jan 29, 2014  Student Interface Designer
Cho mình xin PSD thứ 5 được không bạn?
Nếu phiền mình sẽ tặng bạn 1 art khác hoặc trao đổi cx đc
Reply
:iconevaesen:
EvaEsen Featured By Owner Jan 14, 2014  Student Interface Designer
fav+ cmt = download link ??
Reply
:iconteisimple:
Teisimple Featured By Owner Jan 3, 2014
Bị thích cmnr =)) Wat + fav + cmt = all psd 8*

Reply
:iconthaophansone:
ThaoPhanSone Featured By Owner Jan 1, 2014
Sao chèn Gif dô đc zị?? Chỉ mình zới, tạ ơn lắm lắm :3
Reply
:iconyukino-park:
Yukino-Park Featured By Owner Dec 13, 2013
ks. Cái 1 bị rối + LQ rồi
Reply
Add a Comment: